Video - 就是雙B的品質 Ssangyong Kyron 新車試駕


Videos SSang Yong Kyron II 就是雙B的品質 Ssangyong Kyron 新車試駕就是雙B的品質 Ssangyong Kyron 新車試駕

數據會說話,優異的組裝品質讓這部Ssangyong Kyron的車內噪音表現只有在60分貝上下,幾乎跟雙B的表現一模一樣,重點是他的車價只要130萬左右!

ssangyong, 1280, suv, lsuv

Model

Videos

Duration: 8 minutes : 20 seconds
Vievs: 3 711 x
Rating: 5.0 / 5   (4 x)